ایستاده در غبار

1394/11/27   04:23:25

فیلمی از محمد حسین مهدویان (فارغ التحصیل رشته سینما از دانشگاه سوره) کاندید 8 سیمرغ و برنده 4 سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر. بخش نگاه نو: جایزه ویژه کارگردانی در بخش سودای سیمرغ: بهترین فیلم، بهترین جلوه های ویژه میدانی و جلوه های ویژه بصری، بهترین طراح صحنه و لباس

 ایستاده در غبار

" ایستاده در غبار"

فیلمی از محمد حسین مهدویان (فارغ التحصیل رشته سینما از دانشگاه سوره)

کاندید 8 سیمرغ و  برنده 4 سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر

بخش نگاه نو (فیلم اولی­ها): جایزه ویژه کارگردانی

در بخش سودای سیمرغ: بهترین فیلم، بهترین جلوه­های ویژه میدانی و جلوه­های ویژه بصری، بهترین طراح صحنه و لباس 


ایستاده در غبار سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر دانشگاه سوره