چهاردهمین نشست ایده پردازی علم و جامعه ویژه مدیران، کارشناسان و استادان

1399/09/03   03:45:00

موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری معاونت های فرهنگی و اجتماعی، پژوهش و فناوری و آموزشی این وزارتخانه، چهاردهمین نشست از مجموعه نشست های ایده پردازی علم و جامعه با عنوان «تولید محتوا و نشر الکترونیکی» را در روز چهارشنبه ۵ آذرماه ۹۹ ساعت ۱٠:٠٠ تا ۱۲:٠٠ به صورت آنلاین برگزار می کند.

 چهاردهمین نشست  ایده پردازی علم و جامعه ویژه مدیران، کارشناسان و استادان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، به همت موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری معاونت های فرهنگی و اجتماعی، پژوهش و فناوری و آموزشی این وزارتخانه، چهاردهمین نشست از مجموعه نشست های ایده پردازی «علم و جامعه؛ از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی» با عنوان «تولید محتوا و نشر الکترونیکی» با حضور آقایان دکتر حمیدرضا صنیعی (کارشناس محتوا و نشر دیجیتال و مدیرعامل شرکت توسعه و فناوری آوید) و دکتر حبیب الله حبیبی فهیم (معاون توسعه و برنامه ریزی باغ کتاب تهران) روز چهارشنبه ۵ آذرماه ۹۹ ساعت ۱٠:٠٠ تا ۱۲:٠٠ به صورت آنلاین برگزار می شود. 
برای حضور در این نشست، از طریق آدرس های ذیل اقدام کنید: 
http://www.b2n.ir/iscs

http://www.instagram.com/iscs.ac.ir

http://www.iscs.ac.irچهاردهمین نشست ایده پردازی علم و جامعه موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری مدیران کارشناسان استادان دانشگاه سوره