افتخاری دیگر در کارنامه یکی از استادان دانشگاه سوره

1399/08/02   04:53:00

مدرس گروه انیمیشن دانشگاه سوره نامزد دریافت جایزه بخش پویانمایی جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان شد.

 افتخاری دیگر در کارنامه یکی از استادان دانشگاه سوره

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، علیرضا کاویان راد، مدرس گروه انیمیشن، نامزد دریافت جایزه بخش پویانمایی جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان شد.
کاویان راد مدرس طراحی و کارگردانی گروه آموزشی کارشناسی ارشد انیمیشن دانشکده ی هنر دانشگاه سوره است که با "من ایرانیم" در بین ۵ نامزد جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان قرار گرفت.
جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان که به آن جشنواره فیلم کودک نیز می گویند، جشنواره ای است سینمایی که از سال ۱۳۶۱ تا کنون طی ۳۳ دوره برگزار شده است.
دانشگاه سوره برای مدرس خود، علیرضا کاویان راد آرزوی موفقیت دارد.افتخاری دیگر مدرس گروه انیمیشن دانشکده هنر دانشگاه سوره جشنواره بین المللی کودکان و نوجوانان