عقد تفاهم نامه همکاری با شهرداری منطقه ۱٠

1399/03/27   11:51:00

در راستای سیاست های کلی دانشگاه سوره به منظور تقویت همکاری در دستیابی به اهداف مشترک، تفاهم نامه ای بین دانشگاه سوره و شهرداری منطقه ۱٠ منعقد گردید.

 عقد تفاهم نامه همکاری با شهرداری منطقه ۱٠

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، ضمن بازدید مهندس مجید رباطی شهردار منطقه ۱٠ و معاون شهردار، به همراه دکتر محمدحسین ساعی رییس دانشگاه سوره و مسئولین و معاونین دانشگاه از قسمت های مختلف دانشگاه، نشستی مشترک در راستای سیاست های کلی دانشگاه و استفاده از امکانات و ظرفیت های طرفین، ارتقاء جایگاه و مناسبات فی مابین،  برگزار شد و تفاهم نامه ای منعقد گردید.
این تفاهم نامه با هدف استفاده از توانایی های علمی و توسعه همکاری فرهنگی، اجتماعی، هنری، آموزشی، پژوهشی و اجرایی طرفین در جهت استمرار ارتباط بین دانشگاه سوره و شهرداری منطقه ۱٠ تهران، توسط دکتر محمدحسین ساعی و مهندس مجید رباطی امضا شد.
عقد تفاهم نامه همکاری شهرداری منطقه 10 تهران دانشگاه سوره