اعلام شماره تلفن همکاران دانشگاه سوره

1399/09/04   01:01:00

شماره تلفن همراه همکاران دانشگاه سوره، جهت پاسخگویی به سوالات دانشجویان در ایام دور کاری دانشگاه

 اعلام شماره تلفن همکاران دانشگاه سوره

تلفن همراه همکاران پاسخگویی دانشجویان سوالات ایام تعطیلات دورکاری دانشگاه سوره