سیمرغ فجر سی و هشتم در دستان استاد و دانش آموختگان سوره

1398/11/22   06:43:00

محمدحسین مهدویان، امیر بنان،آرش قاسمی، سعید نجاتی از سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین را به خانه بردند

 سیمرغ فجر سی و هشتم در دستان استاد و دانش آموختگان سوره

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، فیلم «درخت گردو» به کارگردانی محمدحسین مهدویان دانش آموخته دانشگاه سوره نامزد دریافت 9 سیمرغ گردید که توانست برای بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر اول مرد سیمرغ جشنواره را دریافت کند. 
امیر بنان نیز دیگر دانش آموخته دانشگاه برای تهیه کنندگی فیلم «خورشید» (که نامزد دریافت 8 سیمرغ بود)، توانست همراه با مجید مجیدی سیمرغ بهترین فیلم جشنواره را دریافت کند. 
همچنین آرش قاسمی از مدرسین گروه سینمای دانشگاه سوره توانست در بخش بهترین صدا برای فیلم «شنای پروانه» ساخته محمد کارت  سیمرغ دریافت کند. 
در این جشنواره سعید نجاتی یکی دیگر از دانش آموختگان دانشگاه، سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه را برای  فیلم «دابِر» از آن خود کرد. 
دانشگاه سوره این موفقیت غرور آمیز را به دانش آموختگان خود آقایان محمدحسین مهدویان، امیر بنان و سعید نجاتی و همچنین به آرش قاسمی مدرس گروه سینمای دانشگاه، تبریک می گوید.


جشنواره سی و هشتم جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین محمد حسین مهدویان امیر بنان سعید نجاتی آرش قاسمی دانش آموختگان مدرس گروه سینما دانشگاه سوره