تشریح وظایف مدیران گروه های آموزشی

1398/11/12   10:12:00

جلسه ی تشریح وظایف مدیران گروه های آموزشی در سالن شهید فهیمی دانشگاه سوره برگزار شد.

 تشریح وظایف مدیران گروه های آموزشی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، این جلسه با حضور معاونان دانشگاه، رؤسای دانشکده ها و مدیران گروه های آموزشی برگزار شد، دکتر عطارزاده معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و ایرج زارع  معاون اداری و مالی دانشگاه به تشریح وظایف مدیران گروه پرداختند.وظایف مدیران گروه آموزش معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی معاونت اداری و مالی دانشگاه سوره