یازدهمین جشنواره دوسالانه بین المللی پویانمایی تهران

1397/12/27   03:38:34

خانم ملیحه غلامزاده نفر نخست پایان نامه های عملی انیمیشن کشور شد تا برای دومین دوره متوالی پس از خانم پرستو کاردگر این عنوان به سوره برسد. آقای نوید صنایع مظفر نیز نفر دوم بخش علمی و رساله های نظری شد.

 یازدهمین جشنواره دوسالانه بین المللی پویانمایی تهران


یازدهمین جشنواره دوسالانه بین المللی پویانمایی تهران