یاس زرین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران

1397/10/05   12:00:00

آقای مهدی گلستانیان (دانشجوی موفق رشته کارگردانی سینما) یاس زرین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را برای فیلم «باتلاق وان» از چهارمین دوره جشنواره بین المللی یاس دریافت نمود.

 یاس زرین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران

آقای مهدی گلستانیان (دانشجوی موفق رشته کارگردانی سینما) یاس زرین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را برای فیلم «باتلاق وان» از چهارمین دوره جشنواره بین المللی یاس دریافت نمود. 


یاس زرین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران