کد خبر : 89516
تاریخ انتشار : 26 آذر 1394 22:57
تعداد مشاهدات : 718

هبات علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات

هبات علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات

هبات علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات

اعضای هیات علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات



1)یوسف خجیر


دانشجوی دکتری ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی (رساله)


دانلود رزومه                 


2)دکتر زهرا طاهری پور


دانشجوی دکتری ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی (رساله)




3)دکتر محمد اسماعیلی


دانشجوی دکتری ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی (رساله)


دانلود رزومه


4)دکتر علی رضائیان


دانشجوی دکتری ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی (رساله)


دانلود رزومه


 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :