کد خبر : 90113
تاریخ انتشار : 6 دی 1394 10:46
تعداد بازدید : 4106

مدیریت امور فرهنگی

مدیریت امور فرهنگی

مدیریت امور فرهنگی

 

محمد اسماعیل شفیع پور

مدیر امور فرهنگی

تلفن:   (داخلی 151)  66354245

درباره مدیریت امور فرهنگی:

از سال 1374 فعالیت امور فرهنگی مؤسسه آموزش عالی سوره توسط گروه معارف اسلامی و عمومی انجام میشده است که این امر تا سال 1379 ادامه داشته است. از سال 1379 مدیریت فرهنگی به عنوان یکی از زیر مجموعههای معاونت دانشجویی فرهنگی از گروه معارف تفکیک شد و  در ذیل این معاونت قرار گرفته است، و از سال 1389 تاکنون نیز تحت عنوان مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه  به فعالیت خود ادامه میدهد.

 

اهم وظایف مدیر امور فرهنگی عبارتست از:

1- تهيهوتنظيم برنامههاي سالانه و تقويم اجرايي فعاليتهاي حوزه مديریت امور فرهنگي و فعاليتهاي فوق برنامه و ارائه آن به معاون دانشجويي و فرهنگي؛

2- مسئولیت نظارت برحُسن انجام فعاليت كانونهاي فرهنگي دانشگاه؛

3- پيگيري و انجام فعاليتهاي تربیتبدنی دانشگاه؛

4- پيگيري و انجام فعاليتهاي فوق برنامه دانشگاه؛

5 - برنامهريزي و ايجاد تمهيدات لازم براي تشويق و ترغيب دانشجويان جهت شركت در فعاليتهاي ورزشي فرهنگي،  هنري و اجتماعي؛

6 - برنامهريزي و اجرای تشكيل سمينارها، كنفرانسها و برنامههاي مختلف ادبي- هنري و علمي؛

7- برنامهريزي و نظارت بر تشكيل نمايشگاههاي هنري دانشجويي؛

8- برنامهريزي و برگزاري اردوها و گردشهاي علمي، زيارتي، تفريحات سالم براي دانشجويان؛

9- برنامهريزي و برگزاري كلاسها و كارگاههاي آموزشي فوق برنامه؛

10- برنامهريزي، نظارت و حمايت از نشريات دانشجويي؛

11- برنامهريزي، نظارت و حمايت از انجمنهاي علمي؛

12- حمايت از برنامههاي فرهنگي ويژه اعضاء هيأت علمي، اساتيد و كاركنان؛

13- برنامهريزي و برگزاري مراسم به مناسبتهاي مختلف براي دانشجويان؛

14- تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي سالانه امور فرهنگي و فعاليت هاي فوق برنامه و گزارش عملكرد از فعاليت هاي فرهنگي و ارائه آن به معاون دانشجويي و فرهنگي.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :