کد خبر : 91346
تاریخ انتشار : 23 دی 1394 16:28
تعداد بازدید : 18238

آشنایی با رئیس دانشکده معماری و شهرسازی

آشنایی با رئیس دانشکده معماری و شهرسازی

آشنایی با رئیس دانشکده معماری و شهرسازی

 

دکتر حسن اصانلو

رئیس دانشکده معماري دانشگاه سوره

رئیس روابط بینالملل دانشگاه سوره

  تلفن :   (داخلی 102)  88807094  

 ایمیل :     Hassan.osanloo@asihe.ac.ir   &   Osanloo@soore.ac.ir             

 

 

جهت دانلود رزومه کلیک کنیدسوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد پیوسته معماري و شهرسازي: پلیتکنیک میلان؛

دکتراي معماري و شهرسازي کنسرسیومی: پلیتکنیک میلان، دانشگاه مطالعاتی برشا، دانشگاه مطالعاتی بلونی، دانشگاه مطالعاتی جنوا.

 

تجربیات آموزشی خارج از کشور:

-  عضو سازمان نظام مهندسی میلان ایتالیا از سال 1990؛

-  عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران از سال 1376؛

-  عضو هیأت علمی دوره دکتري در دانشگاه ساپینزاي رم دپارتمان معماري، تئوري و پروژه؛

 

 - استاد راهنماي پایاننامههـاي مقطع کارشناسی ارشد در پلیتکنیک میـلان دانشکده معمـاري، دانشگاه تهران و پليتكنيك ميلان.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :