کد خبر : 91422
تاریخ انتشار : 25 دی 1394 19:32
تعداد بازدید : 8977

گروه مهندسی معماری ناپیوسته

گروه مهندسی معماری ناپیوسته

گروه مهندسی معماری ناپیوسته

 

زینب داعی پور

مدیر گروه مهندسی معماری (پیوسته و ناپیوسته)

تلفن:   (داخلی 105)  88807094

درباره گروه مهندسی معماری ناپیوسته:

مهندسی معماری ناپیوسته که از اولین گروههای علمی دایرشده در دانشکده معماری سوره میباشد بسیار مورد استقبال دانشجویان بوده و به لحاظ دانش تجربی از کارآمدترین دورههای معماری در کشور میباشد. 35 مدرس باتجربه دانشگاههای کشور همکاران هیأت علمی را در این گروه یاری میدهند.


درباره گروه مهندسی معماری:

مهندسی معماری در دو سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد دایر میباشد و هر ترم در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته روی هم  به تعداد 250 نفر و در مقطع کارشناسی ارشد 15 نفر از طریق کنکور سراسری دانشجو میپذیرد. این گروه از خدمات علمی و پژوهشی حدود 50 مدرس مدعو علاوه بر اعضای هیأت علمی سوره استفاده میکنند. از گـروه مهندسی معماری تا سـال 1392 به تعداد 154 نفـر فارغالتحصیل شدهاند.نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :