کد خبر : 91431
تاریخ انتشار : 25 دی 1394 23:45
تعداد بازدید : 5857

گروه تبليغ و ارتباطات فرهنگي

گروه تبليغ و ارتباطات فرهنگي

گروه تبليغ و ارتباطات فرهنگي


دکتر زهرا طاهری پور

مدیر گروه رسانه و تبلیغ

عضو هیأت علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات

تلفن:   8 - 88930546

 ایمیل : taheripoor@soore.ac.ir

سوابق تحصیلی:

سوابق تحصیلی: دیپلم: علوم تجربی، قم، 1371؛ مدرک سطح 2 از جامعهالزهرا (س)، 1383؛ کارشناسی ارشد: فقه و مبانی حقوق اسلامی؛ دکترای: تاریخ و تمدن اسلامی.

اکرم داوودی همدانیان

کارشناس گروه رسانه و تبلیغ

تلفن:   88930547

درباره گروه رسانه و تبلیغ:

این گروه دارای دو رشته ارتباطات اجتماعی (گرایش تبلیغات فرهنگی) و مدیریت رسانه است

 

ارتباطات اجتماعی - گرایش تبلیغات فرهنگی

 سازمان تبليغات اسلامي با توجه به رسالت مهم خود در زمينه تبلغ و ترويج عقايد و احکام اسلامي، بر آن شد تا با

دکتر زهرا طاهری پور

مدیر گروه رسانه و تبلیغ

عضو هیأت علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات

تلفن:   8 - 88930546

 ایمیل : taheripoor@soore.ac.ir

سوابق تحصیلی:

سوابق تحصیلی: دیپلم: علوم تجربی، قم، 1371؛ مدرک سطح 2 از جامعهالزهرا (س)، 1383؛ کارشناسی ارشد: فقه و مبانی حقوق اسلامی؛ دکترای: تاریخ و تمدن اسلامی.

اکرم داوودی همدانیان

کارشناس گروه رسانه و تبلیغ

تلفن:   88930547

درباره گروه رسانه و تبلیغ:

این گروه دارای دو رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی و مدیریت رسانه است

 

رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

 

ذ ـ ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.

ماده ۲ـ انتشار اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه به قیمت اسمی تا سقف یک صد هزار میلیارد (100000000000000) ریال مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می شود.

ماده ۳ـ سهم دستگاه های اجرایی و هر یک از استان ها از اسناد خزانه اسلامی مطابق تخصیص های صادره از محل اعتبارات مصوب ابلاغی سازمان انجام می شود.

ماده ۴ـ قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ انتشار / سررسید و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.

تبصره ـ واگذاری اسناد خزانه اسلامی برای تسویه تعهدات دستگاه های اجرایی ناشی از کسور پرداخت ها نظیر کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی مجاز است.

ماده ۵ـ  ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقـررات مربوط نسبت به انتشـار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق عامل واگذاری و سامانه های مجاز اقدام نماید.

ماده ۶ـ نام و مشخصات دریافت کنندگان اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج می شود.

ماده ۷ـ عامل واگذاری مکلف است فهرست اسناد خزانه اسلامی واگذارشده را به تفکیک نماد معاملاتی، استان/دستگاه های اجرایی و رقم واگذارشده تا پایان هر ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.

ماده ۸ـ اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق عامل واگذاری در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

ماده ۹ـ قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذارشده در سررسید در اختیار عامل واگذاری قرار می گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می تواند هر زمان پس از سررسید به عامل واگذاری مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

۲. استقرار هرگونه کاربری غیر از هتل (اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر خدمات) منتفی گردد.

۳. با اصلاح طرح پیشنهادی، طراحی هتل در هماهنگی با زمینه طبیعی و بدون تضاد با محیط کوهستانی اطراف با رعایت الزامات معماری منطبق با ویژگی های بومی و برخوردار از هویت ایرانی اسلامی بازنگری شود.

۴. حداکثر ارتفاع ساختمان ها در حد ارتفاع ساختمان های سایت موجود باشد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تدوین طرح جامع ساماندهی منظر راه های ایران (معماری راه)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21295-03/02/1397

۷ـ در اجرای تبصره (۲) ماده (۲۶) قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ ، آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی موضوع تصمیم نامه شماره 42401/61116 مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۸ لغو می شود .

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21295-03/02/1397

شماره ۴۴۳۲/ت۵۴۹۰۸هـ ـ۱۳۹۷/۱/۲۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه وبودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۱۹ به پیشنهاد شماره 57/193940 مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ت) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در سقف پیش بینی قوانین بودجه سنواتی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ ، از سهام دولت در شرکت ها، به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده کند.

تبصره ۱ـ عدم مغایرت انجام اقدامات لازم برای انتشار اوراق با قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با تصویب هیئت وزیران تعیین می شود.

تبصره ۲ـ در اوراق اجاره و اوراق اختیار فروش تبعی صرفاً سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران مبنای انتشار خواهد بود.

ماده ۲ـ انواع اوراق بهادار اسلامی موضوع ماده (۱) با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به انتشار اوراق در بازارهای سرمایه یا پول تعیین می شود.

تبصره ۱ـ زمان بندی انتشار اوراق موضوع این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه وبودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود.

تبصره ۲ـ استفاده از کلیه ابزارها و نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار

جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ـ نظیر اوراق اختیار فروش تبعی در انتشار اوراق موضوع این تصویب نامه مجاز است.

ماده ۳ـ سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی یا رأساً با رعایت قوانین ذی ربط، ضوابط و دستورالعمل های مربوط را بر اساس الزامات و مقتضیات بخش دولتی به نحوی که منجر به تسهیل، تسریع و کاهش هزینه های انتشار اوراق موضوع این تصویب نامه شود، اصلاح کنند.

ماده ۴ـ اصل، سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق توسط سازمان برنامه وبودجه کشور به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و پس از تخصیص سازمان برنامه وبودجه کشور، خزانه داری کل کشور از محل اعتبارات مصوب مربوط با اولویت نسبت به تسویه آنها اقدام می نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21295-03/02/1397

شماره ۵۶۷۸/ت۵۵۲۴۸هـ ـ۱۳۹۷/۱/۲۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه وبودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۲۲ به پیشنهاد شماره ۱۸۱۰۴۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ سازمان برنامه وبودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ سازمان: سازمان برنامه وبودجه کشور.

ب ـ خزانه: خزانه داری کل کشور.

پ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.

ت ـ دستگاه های اجرایی: دستگاه های ملی و استانی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ که بر اساس جداول شماره (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) قانون و پیوست شماره (۱) قانون عهده دار انجام فعالیت یا طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مالی هستند.

ث ـ اسناد خزانه اسلامی: اسناد موضوع بند (ز) تبصره (۵) قانون (نوع دوم) که دولت به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه منتشر می کند تا بر اساس تخصیص های با اولویت طرح های تملک دارایی های استانی ابلاغی سازمان که مطابق قانون انجام می پذیرد در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گیرد تا مطابق مواد (۱۹)، (۲۳) و (۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ به قیمت اسمی صرف تعهدات یا هزینه قطعی یا پیش پرداخت در دستگاه اجرایی شود. این اسناد معاف از مالیات می باشند.

تبصره ـ زمان انتشار اوراق در طی شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ خواهد بود.

ج ـ قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین کرده است.

چ ـ قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که برحسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می گردد.

ح ـ بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس و بورس اوراق بهادار تهران.

خ ـ ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل وانتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ

د ـ عامل واگذاری: رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک/ بانک هایی که به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی و پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور اقدام می کند.

ماده ۱۰ـ داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخصیص اولیه به طلبکاران، از طریق بازار ثانویه طبق زمان بندی اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

تبصره ـ اسناد خزانه اسلامی می تواند به عنوان وثیقه نیز مورداستفاده قرار گیرد.

ماده ۱۱ـ خزانه مجاز است هر زمان قبل از سررسید در صورت تأمین وجه از محل منابع عمومی وصول شده، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخریدشده قابل توزیع مجدد نمی باشد.

ماده ۱۲ـ دستگاه اجرایی موظف است کسور قانونی مربوط از جمله کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می شود از محل تخصیص اعتبارات مربوطه از جمله اسناد خزانه اسلامی اقدام نماید.

ماده ۱۳ـ سازمان به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار باید در تخصیص اعتبارات به نحوی عمل نماید که امکان تأمین و پرداخت مبلغ ارزش اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید برای خزانه فراهم شود.

تبصره ۱ـ سازمان های برنامه وبودجه استان ها موظفند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصیص اسناد به طرح های اولویت دار استان اقدام و تعهد و تفاهم با پیمانکار به تفکیک سهم هر استان و شهرستان انجام دهند.

تبصره ۲ـ خزانه موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را از محل تخصیص‏های ابلاغی مربوط در همان سال تأمین و پرداخت نماید. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

ماده ۱۴ـ خزانه موظف است تسویه اسناد در سررسید را مقدم بر تمامی پرداخت ها قرار دهد.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21295-03/02/1397

شماره 55300/6595ـ۱۳۹۷/۱/۲۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت اطلاعات ـ وزارت کشورـ وزارت دادگستری ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان برنامه وبودجه کشور

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

نظر به اینکه در بند (۱۴) تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ عبارت «جهاد کشاورزی و معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور» قبل از عبارت «و سازمان برنامه وبودجه کشور» تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود.

دبیر هیئت دولت ـ محسن حاجی میرزایی
اصلاح تبصره (۶) الحاقی به ماده (۸) اصلاحی آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21295-03/02/1397

شماره ۶۱۰۴/ت۵۵۲۳۸هـ ـ۱۳۹۷/۱/۲۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۲۶ به پیشنهاد شماره 020/248 مورخ ۱۳۹۷/۱/۱۶ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی به شماره تعرفه ۰۴۰۷۲۱۱۰ از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تا تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۵ به میزان پنج درصد تعیین می گردد.

۲ـ مهلت ثبت سفارش برای واردات تخم مرغ خوراکی با تعرفه پنج درصد حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۵ و مهلت ترخیص محموله های وارداتی تخم مرغ خوراکی با تعرفه پنج درصد حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ می باشد.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
اصلاح بند (۱۵) تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21299-8/02/1397

شماره ۸۹۸۷/ت۵۵۳۰۰هـ ـ۱۳۹۷/۲/۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت اطلاعات ـ وزارت کشورـ وزارت دادگستری ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۲۹ به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب۱۳۹۲ـ و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:

متن زیر جایگزین بند (۱۵) تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ می شود:

۱۵ـ سازمان برنامـه و بودجـه کشـور مکلف است مبلـغ سی هزار میلیـارد (30000000000000) ریال به تدریج و از طریق تخصیص تنخواه گردان در حساب ویژه ای که نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود، واریز نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سازوکار ثبت سفارش را به نحوی تنظیم نماید که کالاهای مشمول دریافت یارانه به صورت خودکار در برگ (فرم) ثبت سفارش مشخص و جهت تخصیص یارانه به صورت سیستمی به بانک مذکور ارسال گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یارانه این اقلام را به ازای هر دلار چهار هزار (4000) ریال در زمان گشایش اعتبار به بانک عامل از محل اعتبار تخصیص یافته از حساب ویژه مذکور پرداخت می کند.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :