کد خبر : 92138
تاریخ انتشار : 11 آذر 1388 13:28
تعداد بازدید : 5636

اطلاعیه

اطلاعيه
به اطلاع کليه دانشجويان محترم مي رساند که از تاريخ 16/9/88 انجام معرفي نامه هاي آموزشي کارشناسي و کارشناسي ارشد در دانشکده هاي ذيربط انجام پذيرمي باشد . بديهي است معرفي نامه هايي که به وزارت علوم و نظام وظيفه از طرف اداره کل آموزش انجاممي پذيرد مي بايست از طريق دانشکده هاي ذيربط به اداره کل ارسال شود .لذا خواهشمند است از مراجعه به آموزش کل دانشگاه از تاريخ فوق خودداري فرمايند


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :