کد خبر : 92147
تاریخ انتشار : 2 دی 1388 7:11
تعداد بازدید : 5813

بازدید دانشجویان ورودی سال 88 رشته کارشناسی ناپیوسته معماری از بناهای استان سمنان


دانشجویان ورودی 88 کارشناسی ناپیوسته معماری جهت بازدید از بناهای معماری استان سمنان سفر یک روزه ای را همراه با استاد درس تمرین های معماری سرکار خانم
معدولیت در روز چهارشنبه مورخ 2/10/88 انجام خواهند داد
دانشکده معماری با رویکرد ارتقای کیفی فعالیت های آموزشی و پژوهشی زمینه حضور پر رنگ دانشجویان این دانشکده را در عرصه فعالیت های حرفه ای فراهم آورده است.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :