برگزاری ورکشاپ [کانسپت]

  3 خرداد 1396

  برگزاری ورکشاپ [متحرکسازی در انیمیشن]

  3 خرداد 1396

  برگزاری ورکشاپ [صدا در انیمیشن]

  3 خرداد 1396

  برگزاری ورکشاپ [نماهنگ های انیمیشن در ایران]

  3 خرداد 1396

  برگزاری ورکشاپ [کارگردانی فیلم کوتاه و انیمیشن]

  3 خرداد 1396

  برگزاری کارگاه آموزشی [طراحی کاراکتر]

  3 خرداد 1396

  برگزاری سلسله کلاس های [موشن گرافیکس]

  3 خرداد 1396

  استقبال بی سابقه از کارگاه های آموزشی دومین جشنواره انیمیشن سوره

  2 خرداد 1396

  فراخوان جشنواره «سرچشمه سرخ» منتشر شد

  2 خرداد 1396

  برگزیدگان جشنواره فیلم کوتاه و فیلمنامه نویسی «سایه» معرفی شدند

  1 خرداد 1396

  • تعداد رکوردها : 375
 • تعداد رکوردها : 550