ربع قرن چله نشینی فرهنگ و هنر

  27 آذر 1397

  گزارش میزگرد « جایگاه آداب معنوی در آموزش هنر»

  26 آذر 1397

  رونمایی از کتاب «وانمایی در سینما و ادبیات داستانی»

  25 آذر 1397

  تشکیل شورای تخصصی پژوهش و فناوری دانشگاه سوره

  25 آذر 1397

  قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه لیست دوم

  25 آذر 1397

  جدول برنامه های هفته پژوهش دانشکده فرهنگ و ارتباطات

  25 آذر 1397

  آداب معنوی در آموزش هنر

  20 آذر 1397

  در راستای نشست های هفته پژوهش

  17 آذر 1397

  در راستای نشست های هفته پژوهش

  17 آذر 1397

  در راستای نشست های هفته پژوهش

  17 آذر 1397

  • تعداد رکوردها : 692

دانشگاه سوره در رتبه سطح یک دانشگاه های غیر دولتی

15 مهر 1394

دفاعيه خانم بهاره حمزه علیپور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی !

15 مهر 1394

دفاعيه خانم بهاره حمزه علیپور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی !

15 مهر 1394

 • تعداد رکوردها : 555