میزگرد «زیبایی شناسی هنرهای سنتی و تحلیل رویکردهای معاصر آن»

  18 اردیبهشت 1397

  اکران رایگان [نمایش دو روایت از شکسپیر]

  15 اردیبهشت 1397

  گرامیداشت روز معلم، و تکریم استادان دانشگاه سوره

  11 اردیبهشت 1397

  نشست تخصصی زیبایی شناسی هنرهای سنتی و تحلیل رویکردهای معاصر آن

  11 اردیبهشت 1397

  تعامل و مکالمه هنرهای سنتی و معاصر

  10 اردیبهشت 1397

  اطاعیه در خصوص جشن فارغ التحصیلی

  9 اردیبهشت 1397

  کارگاه مشاوره

  8 اردیبهشت 1397

  مجموعه برنامه میزگرد و سخنرانی های گروه صنایع دستی و هنر اسلامی

  8 اردیبهشت 1397

  اطلاعیه وام دانشجویی

  8 اردیبهشت 1397

  عصری با شعر و داستان و موسیقی

  7 اردیبهشت 1397

  • تعداد رکوردها : 594
 • تعداد رکوردها : 554