جشنواره هلال و رسانه

  27 اردیبهشت 1395

  برگزاری کارگاه آموزشی "از هنر تا دیزاین"

  27 اردیبهشت 1395

  ملی شدن جشنواره گرافیک در دوره های آتی

  26 اردیبهشت 1395

  افتتاحیه جشنواره گرافیک

  26 اردیبهشت 1395

  برگزاری کارگاه آموزشی جشنواره سوره تماشا

  26 اردیبهشت 1395

  اختتامیه هفته معمار

  25 اردیبهشت 1395

  مراسم اختتامیه هفته معمار 95

  24 اردیبهشت 1395

  اختتامیه جشنواره سایه

  24 اردیبهشت 1395

  برگزاری جشنواره نقاشی

  22 اردیبهشت 1395

  چهارمین روز جشنواره سایه

  22 اردیبهشت 1395

  • تعداد رکوردها : 469
 • تعداد رکوردها : 552