هفته گرافیک دانشگاه سوره

  7 اردیبهشت 1397

  هفته گرافیک دانشگاه سوره

  7 اردیبهشت 1397

  کارگاه یک روزه طراحی و نقاشی در طبیعت

  6 اردیبهشت 1397

  کارگاه فیلمبرداری فیلیپ راس در دانشگاه سوره

  5 اردیبهشت 1397

  استلا کالتسو در کارگاه طراحی صحنه دانشگاه سوره

  4 اردیبهشت 1397

  اولیویه مگاتون در کارگاه کارگردانی دانشگاه سوره

  3 اردیبهشت 1397

  کارگاه آموزشی RAKU

  2 اردیبهشت 1397

  کارگاه های مشاوره و روانشناسی

  2 اردیبهشت 1397

  ورکشاپ اریگامی

  2 اردیبهشت 1397

  افتتاحیه هشتمین دوره هفته معمار

  2 اردیبهشت 1397

  • تعداد رکوردها : 594
 • تعداد رکوردها : 554