تازه های کتاب دانشکده هنر

  14 خرداد 1396

  بازدید رییس محترم دانشگاه از نمایشگاه توانمندی دانشجویان و استادان گروه آموزشی انیمیشن سوره

  6 خرداد 1396

  آیین اختتامیه دومین جشنواره انیمیشن بانگ بیداری بهار

  4 خرداد 1396

  جلسات نقد فیلم های انیمیشن دانشجویی مطرح سوره

  3 خرداد 1396

  برگزاری ورکشاپ [کانسپت]

  3 خرداد 1396

  برگزاری ورکشاپ [متحرکسازی در انیمیشن]

  3 خرداد 1396

  برگزاری ورکشاپ [صدا در انیمیشن]

  3 خرداد 1396

  برگزاری ورکشاپ [نماهنگ های انیمیشن در ایران]

  3 خرداد 1396

  برگزاری ورکشاپ [کارگردانی فیلم کوتاه و انیمیشن]

  3 خرداد 1396

  برگزاری کارگاه آموزشی [طراحی کاراکتر]

  3 خرداد 1396

  • تعداد رکوردها : 429
 • تعداد رکوردها : 551