کارگاه یک روزه طراحی و نقاشی در طبیعت

  6 اردیبهشت 1397

  کارگاه فیلمبرداری فیلیپ راس در دانشگاه سوره

  5 اردیبهشت 1397

  استلا کالتسو در کارگاه طراحی صحنه دانشگاه سوره

  4 اردیبهشت 1397

  اولیویه مگاتون در کارگاه کارگردانی دانشگاه سوره

  3 اردیبهشت 1397

  کارگاه آموزشی RAKU

  2 اردیبهشت 1397

  کارگاه های مشاوره و روانشناسی

  2 اردیبهشت 1397

  ورکشاپ اریگامی

  2 اردیبهشت 1397

  افتتاحیه هشتمین دوره هفته معمار

  2 اردیبهشت 1397

  گرامیداشت روز جانباز

  2 اردیبهشت 1397

  درخشش دانشجویان دانشگاه سوره

  1 اردیبهشت 1397

  • تعداد رکوردها : 631
 • تعداد رکوردها : 555