درخشش دانشجوی انیمیشن سوره در جشنواره SHORT to the point

  5 اسفند 1395

  مراسم اختتامیه هشتمین دوره جشنواره دانشجویی تئاتر سوره

  4 اسفند 1395

  هفتمین روز جشنواره دانشجویی تئاتر سوره

  3 اسفند 1395

  ششمین روز جشنواره دانشجویی تئاتر سوره

  3 اسفند 1395

  پنجمین روز جشنواره دانشجویی تئاتر سوره

  1 اسفند 1395

  مراسم نمایشنامه خوانی «زنی بی نام و نشان»

  30 بهمن 1395

  چهارمین روز جشنواره دانشجویی تئاتر سوره

  29 بهمن 1395

  سومین روز جشنواره دانشجویی تئاتر سوره

  28 بهمن 1395

  دومین روز جشنواره دانشجویی تئاتر سوره

  28 بهمن 1395

  فراخوان نمایشگاه پوستر مرغ باغ ملکوت

  28 بهمن 1395

  • تعداد رکوردها : 375
 • تعداد رکوردها : 550