برنامه کارگاه های جشنواره جهانی فیلم فجر در دانشگاه سوره

  1 اردیبهشت 1397

  تکمیل مدارک مدرسین در سامانه سیحاد

  31 فروردین 1397

  افتتاحیه نمایشگاه عکس فیلم [محمد]

  27 فروردین 1397

  دانشجویان رشته سینمای دانشگاه سوره در دارالفنون

  27 فروردین 1397

  نگاهی به پوسترهای دانشجویان دانشگاه سوره

  27 فروردین 1397

  نمایشگاه عکس فیلم [محمد]

  25 فروردین 1397

  دیدار نوروزی رییس دانشگاه سوره با کارکنان و اساتید

  19 فروردین 1397

  پیام تسلیت دانشگاه سوره

  19 فروردین 1397

  کارگاه فرایند درک فیلم

  19 فروردین 1397

  کارگاه یک روزه بازدید دانشجویان سینما از پروژه عملی

  15 فروردین 1397

  • تعداد رکوردها : 631
 • تعداد رکوردها : 555