فصلنامه دانشجویان سوره، دست به قلم شد!

  29 آذر 1395

  ياس زرين بهترين فيلم از نگاه تماشاگران

  28 آذر 1395

  پیام تسلیت دکتر محمد روشن

  26 آذر 1395

  سمینار تراس بندی در طراحی شهری

  24 آذر 1395

  برگزاری اولین نشست کانون انیمیشن

  23 آذر 1395

  نشست تخصصی «عکاسی امروز، فرصت های جدید»

  22 آذر 1395

  نمایش فیلم نیمه بلند «مرگار»

  22 آذر 1395

  اولین نشست کانون انیمیشن

  22 آذر 1395

  برگزاری نشست تخصصی آموزش معماری و چالش های آن

  22 آذر 1395

  پوستر باتلاق وان

  21 آذر 1395

  • تعداد رکوردها : 323
 • تعداد رکوردها : 550