2870رکورد در مدت زمان 0.140ثانیه
عبارت مورد جستجو :
گروه عمومی و معارف اسلامی از سال 1372 تاکنون با توجه به نقش آموزشی و تربیتی دروس معارف اسلامی، در جهت تبیین، تعمیق، توسعه و تصحیح بینش و نگرش دانشجویان دربارة اسلام ناب و مقابله با عقاید، افکار و اندیشه های انحرافی و پاسخ گویی صحیح و متناسب با آموزه های دینی به شبهات در خصوص مسایل اخلاقی و سیاسی آغاز به فعالیت کرد.
با توجه به نیاز دانشگاه و توسعه حوزه آموزشی در مقطع تحصیلات تکمیلی، در حوزة معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیریتی تحت عنوان مدیریت تحصیلات تکمیلی تشکیل شد
مدیریت خدمات آموزشی
دانشکده هنر دانشگاه سوره با هدف تفکیک فعالیت های علمی و آموزشی در حوزه ها و گرایش های تخصصی و به نیت دستیابی به ساختارهای رسمی و مورد تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، از تاریخ 1385/06/4 با تصویب هیأت اُمناء و هیأت رئیسه دانشگاه سوره فعالیت خود را به عنوان مهم ترین، بزرگ ترین و با سابقه ترین دانشکدة دانشگاه سوره آغاز کرد.
دکتر عبدالکریم عطارزاده معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی عضو هیأت علمی دانشکده هنر
نیمسال اول 30 آذر 1394 9:57
تقویم آموزشی نیم سال اول دانشگاه سوره - کلیه رشته ها
دانشگاه سوره در بهمن ماه سال 1338 تاسیس شد.دانشکده های معماری و شهرسازی و علوم بانکداری اولین دانشکده های دانشگاه بوده و ...
آغاز بکار انجمن علمی معماری
رزومه یوسف خجیر 26 آذر 1394 23:20
رزومه یوسف خجیر
  • تعداد رکوردها : 2870