41رکورد در مدت زمان 0.187ثانیه
جستجو برای :
نشست «قصه، قصه گویی و نمایش» در روز ۲۷ بهمن ماه در ساعت 10 صبح با حضور خانم دکتر اکرم قاسم پور عضو حضور داشته باشند.این نشست با همکاری گروه تئاتر و معاونت پژوهش دانشگاه سوره برگزار می شود. Normal 0
به همت معاونت پژوهش در محل سالن اجتماعات دانشگاه برگزار می گردد.
به مناسبت هفته پژوهش و با همکاری معاونت پژوهش و دانشکده معماری دانشگاه سوره، نشست تخصصی «آموزش
به مناسبت هفته پژوهش و با همکاری معاونت پژوهش و گروه تئاتر دانشگاه سوره، مراسم نمایشنامه خوانی
به مناسبت هفته پژوهش و با همکاری معاونت پژوهش و گروه نقاشی دانشگاه سوره، نشست های تخصصی «اقتصاد هنر نشست های تخصصی گروه نقاشی در هفته پژوهش به مناسبت هفته پژوهش، گروه نقاشی دانشگاه سوره سلسله نشست های تخصصی مرتبط با حوزه نقاشی را برگزار
به مناسبت هفته پژوهش و با همکاری معاونت پژوهش و گروه تئاتر دانشگاه سوره، مراسم نمایشنامه خوانی به مناسبت هفته پژوهش و با همکاری معاونت پژوهش و گروه تئاتر دانشگاه سوره، مراسم نمایشنامه خوانی
به همت معاونت پژوهش و گروه گرافیک دانشگاه سوره، کارگاه طراحی پوستر در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۱۶  کارگاه آموزشی «طراحی پوستر» به مناسبت هفته پژوهش با حضور مهدی مهدیان و با رویکرد «نقش اتفاق
به مناسبت هفته پژوهش و به همت معاونت پژوهش و گروه گرافیک دانشگاه سوره کارگاه آموزشی با عنوان موشن
به مناسبت هفته پژوهش و با همکاری معاونت پژوهش و گروه تئاتر دانشگاه سوره، مراسم نمایشنامه خوانی
  • تعداد رکوردها : 41