16رکورد در مدت زمان 0.202ثانیه
جستجو برای :
و پژوهشگران به منظور افزایش فعالیت های پژوهشی؛ 11- تجهیز مرکز انتشارات دانشگاه سوره؛ 12- راه اندازی بانک
کتب در دست چاپ 16 دی 1394 12:22
کتب در دست چاپ کتب در دست چاپ 1- آمار و کاربرد آن در مدیریت؛ 2- هندسه نقوش؛ 3- آموزش مبانی عکاسی؛ 4- داستان و عناصر آن؛ 5- مبانی
کتب چاپ شده 15 دی 1394 15:2
کتب چاپ شده کتب چاپ شده و فناوری، سال 1389؛12- چاپ مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی خانواده در هزاره سوم، 1392؛13- چاپ کتابچه
در ایجاد روابط علمی و پژوهشی با سایر دانشگاه های داخل و خارج؛- نظارت بر امر تهیه و در دسترس قراردادن کتب
کتابخانه 6 دی 1394 18:58
شیرین شیخ بهاییکارشناس کتابخانه تلفن:   (داخلی  159)  66354245 طاهره
ای: از سال 1989 لغایت 1994 با سمت آرشیتکت طراح در دفتر : 1- Bruno Falvo در ایتالیا - میلان 2- 
  • تعداد رکوردها : 16