31رکورد در مدت زمان 0.265ثانیه
جستجو برای :
در آذرماه 1386 داشته اند، مطرح شد. پس از این جلسه معاونت پژوهش وقت موظف به پیگیری مفاد جلسه مذکور
در آذرماه 1386 داشته اند، مطرح شد. پس از این جلسه معاونت پژوهش وقت موظف به پیگیری مفاد جلسه مذکور
و پژوهشگران به منظور افزایش فعالیت های پژوهشی؛ 11- تجهیز مرکز انتشارات دانشگاه سوره؛ 12- راه اندازی بانک
دفتر مشاوره 134 مدیر منابع انسانی 120 دانشکده هنر 181 دبیر خانه 144 کتابخانه مرکزی 174 دفتر معاونت
سمینار و همایش 21 دی 1394 16:58
و دانشکده هنر (دی ماه 1390)؛ 2. 11. برگزاری نمایشگاه آثار فرهنگی و هنری اعضاء هیأت علمی دانشکده هنر (1391
ها ، ماهنامه پیام سبز19/1/85، شماره 49-50 2-   مقاله : بررسی همبستگی احساس امنیت و رضایت مندی سکونتی
شرح وظایف معاونت پژوهش شرح وظایف معاونت پژوهش اهم وظایف معاونت پژوهش: - تهیه و تنطیم برنامه های سالانه و تقویم اجرایی فعالیت های حوزه پژوهش
درباره معاونت پژوهشی درباره معاونت پژوهشی مریم جلالیکارشناس دفتر مطالعات تلفن:   (داخلی  174)  66354245 درباره معاونت
فرهنگی دایر  شد و از سال 1381، سایت مذکور به معاونت پژوهش منتقل شد. از سال 1382 مرکز انفورماتیک
کتابخانه 6 دی 1394 18:58
مستقیم معاونت پژوهش دانشگاه مطابق استانداردهای روز کتابداری در جهت تسهیل دسترسی پژوهشگران و دانشجویان
  • تعداد رکوردها : 31