2866رکورد در مدت زمان 2.340ثانیه
عبارت مورد جستجو :
دکتر عبدالکریم عطارزاده معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی عضو هیأت علمی دانشکده هنر
نیمسال اول 30 آذر 1394 9:57
تقویم آموزشی نیم سال اول دانشگاه سوره - کلیه رشته ها
دانشگاه سوره در بهمن ماه سال 1338 تاسیس شد.دانشکده های معماری و شهرسازی و علوم بانکداری اولین دانشکده های دانشگاه بوده و ...
آغاز بکار انجمن علمی معماری
رزومه یوسف خجیر 26 آذر 1394 23:20
رزومه یوسف خجیر
هبات علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات
معاون اداری مالی 25 آذر 1394 22:37
معاون اداری مالی
سوابق تحصیلی و فعالیت های دکتر زهرا طاهری پور
آشنایی با رئیس دانشگاه سوره
  • تعداد رکوردها : 2866