2958رکورد در مدت زمان 0.171ثانیه
عبارت مورد جستجو :
درباره معاونت دانشجویی و فرهنگی
چارت معاونت دانشجویی و فرهنگی
برنامه امتحانی گروه معماری
درباره دانشکده معماری
چارت دانشکده معماری و شهرسازی
چارت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
چارت معاونت اداری مالی
شرح وظایف معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
گروه عمومی و معارف اسلامی از سال 1372 تاکنون با توجه به نقش آموزشی و تربیتی دروس معارف اسلامی، در جهت تبیین، تعمیق، توسعه و تصحیح بینش و نگرش دانشجویان دربارة اسلام ناب و مقابله با عقاید، افکار و اندیشه های انحرافی و پاسخ گویی صحیح و متناسب با آموزه های دینی به شبهات در خصوص مسایل اخلاقی و سیاسی آغاز به فعالیت کرد.
با توجه به نیاز دانشگاه و توسعه حوزه آموزشی در مقطع تحصیلات تکمیلی، در حوزة معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیریتی تحت عنوان مدیریت تحصیلات تکمیلی تشکیل شد
  • تعداد رکوردها : 2958