136رکورد در مدت زمان 0.327ثانیه
جستجو برای :
» در «سالنِ سینمای شهید دکتر حسین فهیمی دانشکده ی هنرِ دانشگاهِ سوره» برگزار شد. » در «سالنِ سینمای  شهید دکتر حسین فهیمی دانشکده ی هنرِ دانشگاهِ سوره» برگزار شد. عناوین کلی مباحث مطروحه
سوره شنبه 22 مهرماه ساعت 10:30 در سالن سینمای شهید حسین فهیمی واقع در دانشکده هنر برگزار می شود. سوره شنبه 22 مهرماه ساعت 10:30 در سالن سینمای شهید حسین فهیمی واقع در دانشکده هنر برگزار
دانشکده هنر و استاد گروه سینما و ادبیات نمایشی به مدت دو سال به سمت سرپرست این گروه آموزشی منصوب شد. 
تعزیه خوانی حضرت علی اکبر (ع)» در محوطه حیاط دانشکده هنر دانشگاه سوره برگزار شد اجرا شد. دانشکده هنر و در زیر خیمه حسینی برپا شده در محوطه دانشکده هنر برگزار شد که با استقبال بسیار پرشور اساتید
استاد گروه انیمیشن دانشکده هنر دانشگاه سوره داور یکی از معتبرترین جشنواره جهانی انیمیشن ; این جشنواره از 23 تا 27 شهریور در بلغارستان برگزارشد. استاد کریمی صارمی دبیر 10 دوره ی جشنواره ی
دانشگاه، رئیس دانشکده هنر و مدیران گروه های آموزشی دانشکده هنر و فرهنگ و ارتباطات و برخی از اعضای هیات با حضور معاون فرهنگی، مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه، رئیس دانشکده هنر و مدیران گروه های آموزشی
نمایش و معارفه خانم ماسوری به عنوان معاون دانشکده هنر دوشنبه26تیر ماه 1396 در محل دفتر ریاست دانشگاه مراسم تودیع و معارفه مدیر گروه نمایش و معاون دانشکده هنر شد، مدیر جدید گروه نمایش و همچنین معاون دانشکده هنر معرفی شدند. در ابتدا دکتر صادقی قایم مقام دانشگاه
لیست کتاب های تازه خریداری شده دانشکده هنر تازه های کتاب دانشکده هنر of Horror Cinema10759.46K465Klingsohr cathrinSurrealism11751.73F553CFitzgerald bonnieCompendium of mosaic
از 20 تا 24 خرداد ماه در محل گالری آیه دانشگاه سوره برگزار می گردد. همتی، مبینا یاوریاندر محل گالری آیه دانشگاه سوره از تاریخ 20  تا 24 خرداد   1396 برگزار
;پژوهشی، معاون فرهنگی و دانشجویی، مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی و مدیر  حراست، رییس دانشکده هنر
  • تعداد رکوردها : 136