45رکورد در مدت زمان 0.296ثانیه
جستجو برای :
نمایند.   معاونت پژوهش
تیرماه منتشر شد که به دلایلی (تغییر معاونت فرهنگی دانشگاه) نتوانستیم به آن عمل کنیم اما افرادی
تعداد 1104 عنوان کتاب الکترونیکی لاتین در جهت بروزرسانی منابع لاتین دانشگاه خریداری شد. خریداری 1104 عنوان کتاب لاتین معاونت پژوهشی دانشگاه تعداد 1104 عنوان کتاب الکترونیکی لاتین و به شکل فایل پی دی اف
چنانچه دانشجویان و اساتید مایل به ترجمه این کتاب ها باشند معاونت پژوهش کمک قابل توجهی در زمینه چاپ مایل به ترجمه این کتاب ها باشند معاونت پژوهش دانشگاه سوره کمک قابل توجهی در زمینه چاپ این کتاب
در آذرماه 1386 داشته اند، مطرح شد. پس از این جلسه معاونت پژوهش وقت موظف به پیگیری مفاد جلسه مذکور
در آذرماه 1386 داشته اند، مطرح شد. پس از این جلسه معاونت پژوهش وقت موظف به پیگیری مفاد جلسه مذکور
و پژوهشگران به منظور افزایش فعالیت های پژوهشی؛ 11- تجهیز مرکز انتشارات دانشگاه سوره؛ 12- راه اندازی بانک
عمومی 141 دفتر مشاوره 134 مدیر منابع انسانی 120 دانشکده هنر 181 دبیر خانه 144 کتابخانه مرکزی 174 دفتر
سمینار و همایش 21 دی 1394 16:58
و دانشکده هنر (دی ماه 1390)؛ 2. 11. برگزاری نمایشگاه آثار فرهنگی و هنری اعضاء هیأت علمی دانشکده هنر (1391
ها ، ماهنامه پیام سبز19/1/85، شماره 49-50 2-   مقاله : بررسی همبستگی احساس امنیت و رضایت مندی سکونتی
  • تعداد رکوردها : 45