38رکورد در مدت زمان 0.218ثانیه
جستجو برای :
دفتر مشاوره 134 مدیر منابع انسانی 120 دانشکده هنر 181 دبیر خانه 144 کتابخانه مرکزی 174 دفتر معاونت
سمینار و همایش 21 دی 1394 16:58
و دانشکده هنر (دی ماه 1390)؛ 2. 11. برگزاری نمایشگاه آثار فرهنگی و هنری اعضاء هیأت علمی دانشکده هنر (1391
ها ، ماهنامه پیام سبز19/1/85، شماره 49-50 2-   مقاله : بررسی همبستگی احساس امنیت و رضایت مندی سکونتی
شرح وظایف معاونت پژوهش شرح وظایف معاونت پژوهش اهم وظایف معاونت پژوهش: - تهیه و تنطیم برنامه های سالانه و تقویم اجرایی فعالیت های حوزه پژوهش
درباره معاونت پژوهشی درباره معاونت پژوهشی مریم جلالیکارشناس دفتر مطالعات تلفن:   (داخلی  174)  66354245 درباره معاونت
فرهنگی دایر  شد و از سال 1381، سایت مذکور به معاونت پژوهش منتقل شد. از سال 1382 مرکز انفورماتیک
کتابخانه 6 دی 1394 18:58
مستقیم معاونت پژوهش دانشگاه مطابق استانداردهای روز کتابداری در جهت تسهیل دسترسی پژوهشگران و دانشجویان
رزومه یوسف خجیر 26 آذر 1394 23:20
در سال 1387 14-  پژوهش نظرسنجی مصرف موسیقی جوانان شهر تهران، سازمان ملی جوانان، 1388. 15- پژوهش
  • تعداد رکوردها : 38