3099رکورد در مدت زمان 0.078ثانیه
عبارت مورد جستجو :
گروه مدیریت فرهنگی
گروه ارتباطات اجتماعی
دکتر امید علی مسعودی
دکتر یوسف خجیر 10 دی 1394 12:0
رزومه دکتر یوسف خجیر
رزومه دکتر محمدرضا اسماعیلی
درباره رئیس دانشکده فرهنگ
تصویر سردر دانشکده هنر
تصویر سردر دانشکده فرهنگ و ارتباطات
گروه نمایش برگزار می کند.
فرم های مورد نیاز گروه ها
  • تعداد رکوردها : 3099