3102رکورد در مدت زمان 0.078ثانیه
عبارت مورد جستجو :
تصویر سردر دانشکده فرهنگ و ارتباطات
گروه نمایش برگزار می کند.
فرم های مورد نیاز گروه ها
کتابخانه 6 دی 1394 18:58
کتابخانه
چارت معاونت پژوهشی
معاونت اداری و مالی از جنبه های مختلف یاری رسان دانشگاه جهت نیل به اهداف عالیه بوده و با عنایت به خودگردان بودن دانشگاه و ضرورت تعادل بخشی به درآمد و هزینه به ویژه در سال های اخیر و وجود تورم و ضرائب افزایش حقوق سالیانه، حق التدیس مدرسان مدعو و همچنین افزایش هزینه های جاری و حاملان انرژی و هزینه های تعمیر و نگهداری ساختمان های اداری و آموزشی و خرید اقلام آموزشی و کمک آموزشی از یک سو و روند کند و بطئی افزایش شهریه ها و ... را ایجاب کرده و رویکرد مدبرانه در تنظیم و اجرائی برنامه ها و نظارت و ارزیابی و همچنین افزایش بهره وری سازمانی و حذف هزینه های غیرضروری با امکان حفظ کیفیت آموزشی و تحقق اهداف فرهنگی مدنظر موسس را لازم می داند.
لینکدونی 6 دی 1394 15:1
لینکدونی
مدیریت امور فرهنگی
سایر فعالیت های فرهنگی_امور فرهنگی
طی نامه شماره 749881/2مورخ 20/4/94 معاونت آموزش وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، در طرح سطح بندی موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی، دانشگاه سوره حائز رتبه سطح 1 گردید.
  • تعداد رکوردها : 3102