83رکورد در مدت زمان 0.187ثانیه
عبارت مورد جستجو :
بین هنر و دین را نیز از اهداف این دانشگاه برشمردند.   ایشان در ادامه به مساله کیفیت گرایی 
های دانشکده فرهنگ و ارتباطات 2- نوسازی وسایل برودتی کلاس های دانشکده هنر  3-  نقاشی گروه صنایع
، معاون دانشکده هنر مدیران و همکاران اداری مالی وآموزشی، از خدمات و زحمات سرکار خانم مشیر زاده تقدیر شد. وهمکاران اداری و آموزشی در مورخ 24/12/94 دردفتر ریاست دانشگاه سوره برگزار شد. در این جلسه جناب آقای دکتر
اکران فیلم کوتاه 15 اسفند 1394 11:31
مورخ ۹۴/۱۲/۱۷ ساعت ۱۵: ۱۵ در سالن سینمای دانشگاه سوره، دانشکده هنر اکران می گردد.
روز چهارم جشنواره 12 اسفند 1394 8:6
جشنواره "بانگ بیداری بهار" که به همت کانون انیمیشن سوره و گروه کارشناسی ارشد انیمیشن دانشکده هنر
و نوشین نظری از اساتید دانشکده هنر دانشگاه سوره مورد تقدیر قرار گرفتند. هشتمین جشنواره بین المللی هنرهای
روز اول جشنواره 9 اسفند 1394 10:51
جشنواره "بانگ بیداری بهار" که به همت کانون انیمیشن سوره و گروه کارشناسی ارشد انیمیشن دانشکده هنر
انیمیشن سوره و گروه کارشناسی ارشد انیمیشن دانشکده هنر دانشگاه سوره برگزار می شود و قرار است برگزاری
این جشنواره که به همت کانون انیمیشن سوره و گروه کارشناسی ارشد انیمیشن دانشکده هنر دانشگاه سوره
  دانشکده هنر نام دانشجو سحر شفایی رشته تحصیلی صنایع دستی عنوان نظری پایان نامه مطالغه ویژگی
  • تعداد رکوردها : 83