72رکورد در مدت زمان 0.218ثانیه
جستجو برای :
رییسه  در دفتر ریاست دانشگاه  سوره رونمایی شد. در این جلسه مدیر روابط عمومی دانشگاه
فرهنگی فایل مربوط به دانشجویان گروه روابط عمومی پیوسته فایل مربوط به دانشجویان گروه روابط عمومی ناپیوسته
دستی 186 اداره ثبت نام 170 گروه عمومی 149 فارغ­ التحصیلان 165 نگارخانه آیه 124 خدمات ماشینی 171 حراست
تحصیلی ارائه می شود. 2- روابط عمومی:با رشد حوزه ارتباطات و به ویژه روابط عمومی در سازمان و مراکز
سمینار و همایش 21 دی 1394 16:58
جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی به عنوان دانشگاه مجری؛ این کنگره در 18 الی 19 آذرماه 1391 در مجمع
واحد روابط عمومی واحد روابط عمومی مهرداد قربانیتلفن:   (داخلی  141)  66354245  درباره واحد روابط عمومی
فعالیت های جاری حوزه ریاست توسط مدیر دفتر ریاست، روابط عمومی و امور هیأت ها و منشی دفتر ریاست های زیر می باشد:1- روابط عمومی2- انفورماتیک3- حراست از آغاز تأسیس سوره در سال 1372 تا سال 1376 دفتر ریاست
اعلام کرد. سرانجام شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 1392/12/10 خود، با ارتقای موسسه آموزش عالی
چارت حوزه ریاست 11 دی 1394 18:35
1- قائم مقام رییس2- مدیر دفتر ریاست·        روابط
;        رشته روابط عمومی پیوسته·      
  • تعداد رکوردها : 72