109رکورد در مدت زمان 0.234ثانیه
جستجو برای :
های زیر را داشته دعوت میکند تا برای انجام این کار : 1. نام و نام خانوادگی 2. رشته و شماره دانشجویی 3. بخشی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره  و به نقل از سایت خانه موسیقی، جشنواره موسیقی «عدالت و صلح
که قصد همکاری در هریک از بخش های زیر را داشته دعوت میکند تا برای انجام این کار :1. نام و نام خانوادگی 2. رشته
و نوجوانان، سال‎های 1363 و 1374.  "دو دوست"، نویسنده و تصویرگر: هدی حدادی، شباویز، سال 1386.  "دیو
، و با آثاری از دانشجویان کارشناسی ارشد وی در دانشگاه سورۀ تهران، در تاریخ 31 می برابر با 11 خرداد در شهر صوفیا
  • تعداد رکوردها : 109