88رکورد در مدت زمان 0.234ثانیه
جستجو برای :
گروه گرافیک 22 دی 1394 15:17
 173)  66354245  سوابق تحصیلی: دیپلم: علوم تجربی، شیراز،1361؛ کارشناسی: گرافیک، دانشگاه
گروه صنایع دستی، هنر اسلامی و کتابت و نگارگری گروه صنایع دستی، هنر اسلامی و کتابت و نگارگری دستی، هنر اسلامی و کتابت و نگارگری دانشکده هنرتلفن:   (داخلی 186)  66354245  
گروه نمایش 22 دی 1394 13:56
; 182)  66354245   سوابق تحصیلی: دپیلم: علوم تجربی، کرمانشاه، 1360؛ کارشناسی: تئاتر (ادبیات
گروه سینما 22 دی 1394 13:32
: سینما، دانشگاه هنر تهران، 1378؛ دکترای: علوم سیاسی، دانشگاه تهران، 1391. درباره گروه سینما: گروه سینمای
تماس با دانشکده هنر تماس با دانشکده هنر تلفن:   (داخلی 181)  66354245نمابر:    66860523 پست الکترونیکی
چارت دانشکده هنر چارت دانشکده هنر  1- معاون دانشکده·         متصدی دفتر دانشکده
سمینار و همایش 21 دی 1394 16:58
و دانشکده هنر (دی ماه 1390)؛ 2. 11. برگزاری نمایشگاه آثار فرهنگی و هنری اعضاء هیأت علمی دانشکده هنر (1391
ها ، ماهنامه پیام سبز19/1/85، شماره 49-50 2-   مقاله : بررسی همبستگی احساس امنیت و رضایت مندی سکونتی
درباره رئیس دانشکده فرهنگ درباره رئیس دانشکده فرهنگ و ارتباطات ; سوابق تحصیلی 1.      دیپلم در رشته تجربی 2.      اخذ
تصویر سردر دانشکده هنر تصویر سردر دانشکده هنر
  • تعداد رکوردها : 88