111رکورد در مدت زمان 0.218ثانیه
جستجو برای :
های دانشکده فرهنگ و ارتباطات 2- نوسازی وسایل برودتی کلاس های دانشکده هنر  3-  نقاشی گروه صنایع
، معاون دانشکده هنر مدیران و همکاران اداری مالی وآموزشی، از خدمات و زحمات سرکار خانم مشیر زاده تقدیر شد. وهمکاران اداری و آموزشی در مورخ 24/12/94 دردفتر ریاست دانشگاه سوره برگزار شد. در این جلسه جناب آقای دکتر
اکران فیلم کوتاه 15 اسفند 1394 11:31
مورخ ۹۴/۱۲/۱۷ ساعت ۱۵: ۱۵ در سالن سینمای دانشگاه سوره، دانشکده هنر اکران می گردد.
روز چهارم جشنواره 12 اسفند 1394 8:6
جشنواره "بانگ بیداری بهار" که به همت کانون انیمیشن سوره و گروه کارشناسی ارشد انیمیشن دانشکده هنر
و نوشین نظری از اساتید دانشکده هنر دانشگاه سوره مورد تقدیر قرار گرفتند. هشتمین جشنواره بین المللی هنرهای
روز اول جشنواره 9 اسفند 1394 10:51
جشنواره "بانگ بیداری بهار" که به همت کانون انیمیشن سوره و گروه کارشناسی ارشد انیمیشن دانشکده هنر
انیمیشن سوره و گروه کارشناسی ارشد انیمیشن دانشکده هنر دانشگاه سوره برگزار می شود و قرار است برگزاری
این جشنواره که به همت کانون انیمیشن سوره و گروه کارشناسی ارشد انیمیشن دانشکده هنر دانشگاه سوره
  دانشکده هنر نام دانشجو سحر شفایی رشته تحصیلی صنایع دستی عنوان نظری پایان نامه مطالغه ویژگی
نشست خبری دانشگاه سوره در خصوص برگزاری نمایشگاه «مجموعه فرهنگی و یادمانی 175 غواص شهید» با حضور برگزاری نشست خبری دانشگاه سوره در خصوص یادمان 175 شهید غواص و دانشکده هنر دانستند که به همت اساتید، دانشجویان و مسئولین دانشگاه اجرایی خواهد شد.لازم به ذکر است  
  • تعداد رکوردها : 111