108رکورد در مدت زمان 0.218ثانیه
جستجو برای :
و نوشین نظری از اساتید دانشکده هنر دانشگاه سوره مورد تقدیر قرار گرفتند. هشتمین جشنواره بین المللی هنرهای
روز اول جشنواره 9 اسفند 1394 10:51
جشنواره "بانگ بیداری بهار" که به همت کانون انیمیشن سوره و گروه کارشناسی ارشد انیمیشن دانشکده هنر
انیمیشن سوره و گروه کارشناسی ارشد انیمیشن دانشکده هنر دانشگاه سوره برگزار می شود و قرار است برگزاری
این جشنواره که به همت کانون انیمیشن سوره و گروه کارشناسی ارشد انیمیشن دانشکده هنر دانشگاه سوره
  دانشکده هنر نام دانشجو سحر شفایی رشته تحصیلی صنایع دستی عنوان نظری پایان نامه مطالغه ویژگی
نشست خبری دانشگاه سوره در خصوص برگزاری نمایشگاه «مجموعه فرهنگی و یادمانی 175 غواص شهید» با حضور برگزاری نشست خبری دانشگاه سوره در خصوص یادمان 175 شهید غواص و دانشکده هنر دانستند که به همت اساتید، دانشجویان و مسئولین دانشگاه اجرایی خواهد شد.لازم به ذکر است  
اینترنت دانشجویان 25 بهمن 1394 15:26
دانشجویان خدمات اینترنت رایگان در تمامی محیط های آموزشی دانشکده هنر برقرار شده است. برهمین اساس در فاز
جلسه ی نشست تعاملی قام مقام محترم دانشگاه سوره با اعضای هیأت علمی، مدیران و کارشناسان گروه دانشکده نشست قایم مقام دانشگاه سوره با مسولین دانشکده هنر سوره به بیان ‍‍پاره ای از توضیحات درخصوص اقدامات انجام شده در دانشکده ی هنر پرداخت و اشاره
وهمچنین رییس دانشکده هنر و مدیران گروهای ارتباط تصویری و نقاشی برگزارشد، این سایت شامل 11 رایانه تخصصی
فرم های مورد نیاز دانشکده هنر فرم های مورد نیاز دانشکده هنر
  • تعداد رکوردها : 108