90رکورد در مدت زمان 0.280ثانیه
جستجو برای :
درباره رئیس دانشکده فرهنگ درباره رئیس دانشکده فرهنگ و ارتباطات ; سوابق تحصیلی 1.      دیپلم در رشته تجربی 2.      اخذ
تصویر سردر دانشکده هنر تصویر سردر دانشکده هنر
کتابخانه 6 دی 1394 18:58
شیرین شیخ بهاییکارشناس کتابخانه تلفن:   (داخلی  159)  66354245 طاهره
امور رفاهی 5 دی 1394 16:46
تکثیر دانشکده هنر از سال 1381 در مکان فعلی دانشگاه (خیابان آزادی) و بعدها در دانشکده معماری، مشغول
درباره دانشکده معماری درباره دانشکده معماری دانشکده معماری در سال 1372 تأسیس گردید و هدف از تأسیس این دانشکده تقویت مؤلفه های فرهنگی در معماری
دانشکده هنر دانشگاه سوره با هدف تفکیک فعالیت های علمی و آموزشی در حوزه ها و گرایش های تخصصی درباره دانشکده هنر دانشکده هنر دانشگاه سوره با هدف تفکیک فعالیت های علمی و آموزشی در حوزه ها و گرایش های تخصصی
دکتر عبدالکریم عطارزاده معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی عضو هیأت علمی دانشکده هنر از دانشگاه تربیت مدرس، 1374؛ دکتری: باستان شناسی و تاریخ هنر دوره اسلامی، دانشگاه تهران، 1390. فعالیت
رزومه یوسف خجیر 26 آذر 1394 23:20
راهنمایی: از سال 1371 تا 1373در شهرستان نور با معدل 75/18 تحصیلات متوسطه: از سال 1373 تا 1376، دیپلم ریاضی
زندگینامه رئیس دانشکده تدریس شده 1-      تدریس زبان عربی بمدت 7 سال 2-     
زندگی نامه رئیس دانشکده معماری ای: از سال 1989 لغایت 1994 با سمت آرشیتکت طراح در دفتر : 1- Bruno Falvo در ایتالیا - میلان 2- 
  • تعداد رکوردها : 90