مصاحبه با استاد خسروی رییس دانشکده هنر در خصوص کلاس های مجازی

  31 فروردین 1399

  برگزاری جلسات دفاعیه مجازی در دانشکده هنر دانشگاه سوره

  30 فروردین 1399

  اطلاعیه دبیرخانه یازدهمین جشنواره دانشجویی تئاتر سوره

  29 فروردین 1399

  از مشکلات حذف ترم دانشجویان تا چالش های آموزش مجازی دانشگاه ها

  28 فروردین 1399

  مصاحبه رییس دانشگاه سوره با خبرگزاری مهر درخصوص کلاس های مجازی دانشگاه

  27 فروردین 1399

  برگزاری موفق کلاس های مجازی دانشکده معماری و شهرسازی

  27 فروردین 1399

  • تعداد رکوردها : 1150
 • تعداد رکوردها : 553