گزارش اختصاصی روزنامه اعتماد از جشنواره«بانگ بيداري بهار»

  14 اسفند 1394

  سالن ورزشی پرسنل دانشگاه سوره افتتاح شد.

  13 اسفند 1394

  روز چهارم جشنواره

  12 اسفند 1394

  اختتامیه جشنواره انيميشن «بانگ بيداري بهار»

  12 اسفند 1394

  روز سوم جشنواره

  11 اسفند 1394

  روز دوم جشنواره

  10 اسفند 1394

  برگزیدگان جشنواره هنرهای تجسمی فجر معرفی شدند

  9 اسفند 1394

  تجلیل از استاد احمد خلیلی فرد

  9 اسفند 1394

  روز اول جشنواره

  9 اسفند 1394

  پوشش خبری خبرگزاری ها از نخستین جشنواره دانشجویی انیمیشن سوره با نام «بانگ بیداری بهار»

  8 اسفند 1394

  • تعداد رکوردها : 991
 • تعداد رکوردها : 0