افتخاری دیگر برای دانشگاه سوره

نامه وزیر علوم در خصوص ارزش مدرک دانش آموختگان

معرفی کتاب [تاریخ طلسم و تعویذ در ایران]

معرفی کتاب [هنرهای صناعی]

معرفی کتاب [متون کهن و هنرهای سنتی]

برنامه امتحانات دانشکده هنر

جدول شهریه ثابت و متغیر سال تحصیلی 97-96

تکمیل اطلاعات

  • تعداد رکوردها : 8