کد خبر : 271328
تاریخ انتشار : 4 شهریور 1399 6:4
تعداد بازدید : 1311

اعلام اسامی دانشجویان رتبه برتر مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی

اسامی دانشجویان رتبه برتر مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال دوم تحصیلی 98-97 و مقطع کارشناسی در نیمسال اول 99-98 دانشگاه سوره اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، بنابر اعلام مدیریت امور دانشجویی دانشگاه، اسامی دانشجویان رتبه اول نیمسال دوم تحصیلی 98-97 مقطع کارشناسی ارشد و دانشجویان رتبه اول تا سوم نیمسال اول تحصیلی 99-98 مقطع کارشناسی در دانشکده های فرهنگ و ارتباطات، معماری و شهرسازی و هنراعلام شد.
طبق مصوبه هیأت رییسه دانشگاه در تاریخ 2 دی ماه 94، رتبه اول مشمول 100 درصد تخفیف، رتبه دوم 70 درصد تخفیف و رتبه سوم 30 درصد تخفیف در شهریه ثابت می شود.
رتبه های اول تا سوم در مقطع کارشناسی و رتبه های اول در مقطع ارشد، در هر رشته تعیین می شود نه بر اساس ورودی.
حداقل واحد برای محاسبه رتبه ها، درمقطع کارشناسی 14 واحد و در مقطع ارشد 8  واحد  در نظر گرفته می شود. (ملاک عمل تعداد واحد گذرانده می باشد نه واحد اخذ شده)
مبلغ تخفیف در همان نیمسالی که دانشجو حائز رتبه شده است، از سوی معاونت دانشجویی و فرهنگی اعمال می گردد. 
درصورت داشتن سؤال به دفتر مددکاری و مشاوره دانشجویی (خانم احمدی) مراجعه کنید و یا با شماره 66378951 تماس بگیرید.


                                         " دانشجویان رتبه اول کارشناسی ارشد دانشکده فرهنگ و ارتباطات در نیمسال دوم 98-97"

 

ترتیب رتبه

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

تعداد واحد

معدل

رتبه اول

ادینه ادیب

9711416004

ارتباطات اجتماعی

12 واحد

19/50

 

رتبه اول

زهرا خمسه تبار

9711407017

زبان و ادبیات فارسی

8 واحد

18/19

 

رتبه اول

کبری غروی

9711427030

مدیریت رسانه

12 واحد

19/58

 

 

 

                 " دانشجویان رتبه اول کارشناسی  ارشد دانشکده معماری در نیمسال دوم 98-97 "

 

ترتیب رتبه

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

تعداد واحد

معدل

رتبه اول

مونا فرهنگ دوست

9711420027

معماری داخلی

10

19/10

 

رتبه اول

ساناز حبیبی نژاد

9711406022

مهندسی معماری

10

19/75

 

رتبه اول

سمیه بخشایش

9711406010

معماری اسلامی

9

19/00

 

 

 

                                                      " دانشجویان رتبه اول کارشناسی ارشد دانشکده هنر در نیمسال دوم 98-97 "


ترتیب رتبه

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

تعداد واحد

معدل

رتبه اول

سمیه کاوسی

9711455032

هنراسلامی

8 واحد

20/00

 

رتبه اول

زینب طائب

9711415025

عکاسی

8 واحد

19/56

 

رتبه اول

احسان اجورلو

9711408001

نمایش

8 واحد

19/43

 

 

 

 

 

 

رتبه اول

محسن محمدی

9711404032

سینما

9 واحد

19/50

 

 

 

 

 

 

رتبه اول

راضیه قلیان

9711402028

ارتباط تصویری

9 واحد

19/78

 

رتبه اول

هانیه سفیدرخ

9711401023

نقاشی

9 واحد

19/83

 

رتبه اول

محمدمعین عباسی سرچشمه

9711425026

پژوهش هنر

9 واحد

19/56

 

رتبه اول

محمدصادق اسد

9711426004

تصویرمتحرک

10 واحد

19/90*

رتبه اول

رضوان شریف زاده

9711426045

"

10 واحد

19/90*

 

 

رتبه اول

مونا عوض ابادیان

9711429025

تصویرسازی

8 واحد

19/25**

رتبه اول

فرزانه محمدی مقام

9711429034

"

8 واحد

19/25**

*به دلیل تعداد واحد یکسان و معدل یکسان ، هر دو دانشجو به عنوان رتبه اول رشته انتخاب و معرفی شده اند.

** به دلیل تعداد واحد یکسان و معدل یکسان ، هر دو دانشجو به عنوان رتبه اول رشته انتخاب و معرفی شده اند.

در رشته صنایع دستی، به دلیل نرسیدن به حد نصاب واحد گذرانده ( 8 واحد )، هیچ یک از دانشجویان این رشته حائز رتبه نشده اند. 

                    " دانشجویان رتبه اول تا سوم کارشناسی دانشکده فرهنگ و ارتباطات در نیمسال اول 99-98 "

ترتیب رتبه

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

تعداد واحد

معدل 

رتبه اول

کوثر مهرزاده

9711410067

مدیریت امور فرهنگی

20واحد

20/00

رتبه دوم

فاطمه تحریری زنگنه

9711410016

"

20واحد

19/70

رتبه سوم

سودابه مولوی وردنجانی

9711410065

"

14واحد

19/64

 

رتبه اول

متینه رئوف

9511458090

روابط عمومی

20واحد

19/80

رتبه دوم

ساحل رفایی قدس تبریزی

9511458092

"

20واحد

19/78

رتبه سوم

نازنین هرزندی

9511458141

"

18واحد

19/50*

رتبه سوم

مهسا خلعت اباد

9711458032

"

18واحد

19/50*

*هردو دانشجو به دلیل شرایط یکسان حائز رتبه سوم هستند

رتبه اول

مبینا میرزا بیگی

9711459071

روزنامه نگاری

18واحد

19/18

رتبه دوم

الهه جعفرزاده

9611459019

"

18واحد

18/97

رتبه سوم

زهرا دشتی مرویلی

9511459030

"

19واحد

18/71

 

رتبه اول

مینا کلهر

9711483050

مدیریت امورفرهنگی(علمی کاربردی)

18واحد

19/50

رتبه دوم

ریحانه السادات غفاری جعفری

9711483039

"

18واحد

18/56

رتبه سوم

محسن فدایی

9711483041

"

17واحد

17/21

                   "لیست دانشجویان رتبه اول تا سوم مقطع کارشناسی دانشکده معماری در نیمسال اول 99-98"

ترتیب رتبه

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

تعداد واحد

معدل 

رتبه اول

علی قنادی

9711406224

مهندسی معماری

18واحد

19/58

رتبه دوم

سیمین جعفری دوم نیاسر

9711406191

"

18 واحد

19/56

رتبه سوم

مبینا زین العابدین

9711406205

"

19واحد

19/55

 

رتبه اول

زهرا عسگری

9711406145

معماری(علمی-کاربردی)

19واحد

19/71

رتبه دوم

الهام عزیزخانی

9711406144

"

20واحد

19/48

رتبه سوم

سیدسینا علوی

9711406255

"

18 واحد

19/14

 

رتبه اول

هدیه کیفری

9711420099

معماری داخلی

19واحد

20/00*

رتبه دوم

کیمیا اربابی

9711420045

"

16واحد

20/00*

رتبه سوم

مهشید کلاهی شاندیز

9611420092

"

18 واحد

19/78

*تعداد واحدهای گذرانده بیشتر، ملاک رتبه بندی بوده است

رتبه اول

مهدیه سالاری شریف آباد کشکو

9611430030

مهندسی شهرسازی

22واحد

19/95*

رتبه دوم

عرفان مرادی ثمرین

9511430073

"

20واحد

19/95*

رتبه سوم

عطیه قلمبران

9611430048

"

19 واحد

19/75

 

*تعداد واحدهای گذرانده بیشتر، ملاک رتبه بندی بوده است                             


                                      " لیست دانشجویان رتبه اول تا سوم کارشناسی دانشکده هنر در نیمسال اول 99-98  "

ترتیب رتبه

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

تعداد واحد

معدل 

رتبه اول

آناهیتا بخشایی

9421408022

نمایش

14واحد

19/43

رتبه دوم

فریماه عزت پور

9521408134

"

17واحد

19/24

رتبه سوم

آیدا ضیائی

9511408039

"

 20واحد

19/00

 

رتبه اول

فاطمه بنده زاده

9711401059

نقاشی

17واحد

19/88

رتبه دوم

روژین احمدی

9611401038

"

18واحد

19/83

رتبه سوم

ونوشه کاظمیان

9611401089

"

19واحد

19/75

 

رتبه اول

سارا فری پور

9621408109

ادبیات نمایشی

17واحد

19/82

رتبه دوم

غزل اسدی

9621408006

"

17واحد

19/59

رتبه سوم

علی خدادادی

9621408057

"

14واحد

19/57

 

رتبه اول

نیکدخت فریدنیان

9621408110

نمایش عروسکی

18واحد

19/00

رتبه دوم

نگین غفاری گوشه

9711408167

"

18واحد

18/89

رتبه سوم

حانیه سلیمی بلفه تیمور

9711408131

"

17واحد

18/88

 

 

رتبه اول

لیلی شارعی

9711408135

طراحی صحنه

18واحد

18/89

رتبه دوم

نگارین صابری

9711408146

"

17واحد

18/88

رتبه سوم

سنا پویا

9711408078

"

18واحد

18/83

 

رتبه اول

مهدیه سادات حسینی جعفری

9611402063

ارتباط تصویری(گرافیک)

18واحد

20/00

رتبه دوم

شکیبا سلیمانی زرین

9521402077

"

24واحد

19/79*

رتبه سوم

فاطمه قوایی

9521402099

"

19واحد

19/79*

*ملاک رتبه بندی تعداد واحدهای گذرانده بیشتر می باشد

رتبه اول

مریم اطاهریان

9711404049

سینما

16واحد

20/00

رتبه دوم

فاطمه سعیدی

9511404073

"

16واحد

19/88

رتبه سوم

امیررضا کریمی

9611404092

"

18واحد

19/78

 

 

رتبه اول

زینب جهانی بهنمیری

9611405057

صنایع دستی

20واحد

19/90

رتبه دوم

فاطمه تاجداری

9611405055

"

18واحد

19/78

رتبه سوم

مریم جابری

9511405059

"

15واحد

19/77

رتبه اول

یاسمین فیض

9521421054

کتابت و نگارگری

16واحد

20/00

رتبه دوم

محمدسینا درافشانی

9611421023

"

14واحد

19/71

رتبه سوم

زهرا مبارکی

9521421061

"

19واحد

19/61

 

رتبه اول

فاطمه حق محمدلو

9511455062

هنراسلامی

16واحد

19/94

رتبه دوم

زهرا اکبری

9611455042

"

14واحد

19/86

رتبه سوم

الهام هاشمی

9711455111

"

20واحد

19/75

 

رتبه اول

حورا سرامد

9711470038

ارتباط تصویری(علمی کاربردی)

17واحد

19/65

رتبه دوم

شروین قاسمی

9711470071

"

16واحد

19/50

رتبه سوم

فاطمه سپهری راد

9711470037

"

17واحد

19/47


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :