مکاتبات اداری دانشجویی

سرویس ها و خدمات

بهبود فرآیندها و کاهش مراجعات حضوری دانشجویان

فرم ها

کلیه فرم های اداری مربوط به دانشجویان شامل:مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ، فرم های آموزشی و غیره

درخواست ها

کلیه درخواست های دانشجویان اعم از : درخواست مرخصی ، درخواست معرفی نامه و غیره

مکاتبات اداری

انجام مکاتبات اداری ، پیگیری درخواست ها و ارسال درخواست های جدید مانند درخواست وام دانشجویی و غیره

ارتباط با دانشگاه

امکان برقراری ارتباط مستقیم با دانشگاه ، درخواست و همچنین انتقادات و پیشنهادات همراه با امکان پیگیری درخواست

Learn More

آموزش نحوه استفاده

جهت استفاده و آموزش های ابتدایی از این قسمت استفاده کنید . هر یک از مراحل ذیل را که مدنظر شماست انتخاب کنید

شروعی برای تغییر بهتر

Address:

تهران ، خیابان آزادی ، بین خوش و آذربایجان ، نبش کوچه کامیاران، پلاک 252 ، دانشگاه سوره

Phone:

+98-21-66354245

Telegram:

@kiosk_soore https://telegram.me/kiosk_soore