5رکورد در مدت زمان 0.280ثانیه
جستجو برای :
مراسم اختتامیه نهمین جشنواره دانشجویی تئاتر دانشگاه سوره روز شنبه۱۲ اسفند مراسم در سالن اجتماعات نهمین جشنواره دانشجویی تئاتر دانشگاه سوره برگزیدگان خود را شناخت داد.نهمین جشنواره دانشجویی تئاتر دانشگاه سوره از ۲ تا ۱۰ اسفند به دبیری رضا مرشد برگزار شد.  
اختتامیه نهمین جشنواره دانشجویی تئاتر سوره شنبه/۱۲اسفندماه/ساعت ۱۲.۳۰/سالن اجتماعات سوره. اختتامیه نهمین جشنواره دانشجویی تئاتر سوره اختتامیه نهمین جشنواره دانشجویی تئاتر سوره زمان: شنبه  ۱۲اسفندماه - ساعت ۱۲.۳۰مکان: سالن
نهمین جشنواره دانشجویی تئاتر سوره که از مهرماه در پنج بخش نمایشنامه نویسی، مسابقه صحنه، تجربه جشنواره دانشجویی تئاتر سوره با دو رویداد مهم همین جشنواره دانشجویی تئاتر سوره که از مهرماه در پنج بخش نمایشنامه نویسی، مسابقه صحنه، تجربه های نو
طراحی پوستر نهایی نهمین جشنواره تئاتر دانشجویی سوره به همراه خلاصه ای از جشنواره. رونمایی از پوسترهای اصلی نهمین جشنواره تئاتر دانشجویی سوره امرز از پوستر نهایی نهمین جشنواره دانشجویی تئاتر سوره رونمایی شد.  روز های اصلی نهمین جشنواره
نهمین جشنواره دانشجویی تئاتر سوره که از مهرماه به دبیری رضا مرشد در پنج بخش :نمایشنامه نویسی نزدیک شدن به روزهای نهمین جشنواره دانشجویی تئاتر سوره با دو رویداد مهم نهمین جشنواره دانشجویی تئاتر سوره که از مهرماه به دبیری رضا مرشد در پنج بخش :نمایشنامه نویسی
  • تعداد رکوردها : 5