1رکورد در مدت زمان 0.202ثانیه
جستجو برای :
چرایی افزایش جرایم خشن علیه کودکان در گفت وگو با دکتر جواد صادقی، عضو هیات علمی و قایم مقام دانشگاه افزایش خشونت در جامعه نشان دهنده انحراف از تعادل است نهادهای حمایتی و…باشد اما بیشتر نشان دهنده انحراف کلیت جامعه از تعادل است و این عدم تعادل موضوع مهمتری
  • تعداد رکوردها : 1