1رکورد در مدت زمان 0.249ثانیه
جستجو برای :
طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش، دکتر محمد رضا اسماعیلی عضو هیات علمی دانشگاه سوره انتصاب دکتر محمدرضا اسماعیلی به عنوان مشاور وزیر آموزش و پرورش طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش، دکتر محمدرضا اسماعیلی عضو هیات علمی دانشگاه سوره به عنوان «مشاور
  • تعداد رکوردها : 1