2رکورد در مدت زمان 0.187ثانیه
جستجو برای :
٩۶ با اکرانِ ٧ فیلمِ کوتاهِ منتخب انجمن سینمای جوانان ایران دفتر اصفهان، به پایان رسانید. اکرانِ ٧ فیلمِ کوتاهِ منتخب انجمن سینمای جوانان ایران دفتر اصفهان هنریِ خود در پایانِ سالِ جاری را در روز دوشنبه ٢۱ اسفند ماه ٩۶ با اکرانِ ٧ فیلمِ کوتاهِ منتخب انجمن
اکران فیلم های منتخب پاتوق فیلم کوتاه اصفهان در دانشگاه سوره باحضور مجیدبرزگر و امیررضانوری پرتو اکران فیلم های منتخب پاتوق فیلم کوتاه اصفهان
  • تعداد رکوردها : 2