2رکورد در مدت زمان 0.265ثانیه
جستجو برای :
خلاقیت و ضرورت آن در هنرهای سنتی معاصر» با حضور استاد: آیدین آغداشلو برگزار می شود. جایگاه خلاقیت و ضرورت آن در هنرهای سنتی معاصر با عنوان « جایگاه خلاقیت و ضرورت آن در هنرهای سنتی معاصر» با حضور استاد: آیدین آغداشلو برگزار می شود. این برنامه
هنرهای سنتی و معاصر با حضور استاد هادی سیف، دکتر محمدحسن نواب و اردشیر میرمُنگره را برگزار می کند. تکنولوژی و هجوم اطلاعات دیجیتال بیش از پیش به آن توجه شود.   1 -تعامل و مکالمه هنرهای سنتی و معاصر
  • تعداد رکوردها : 2