2رکورد در مدت زمان 0.234ثانیه
جستجو برای :
دانشگاه سوره در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه اقدام به برگزاری ۶ غرفه فرهنگی با محوریت معرفی برپایی غرفه های دانشگاه سوره در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن پرشور دانشجویان ، اساتید وپرسنل خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن این جشن را گرامی می دارد. امسال نیز همانند سال
دانشگاه سوره در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه غرفه فرهنگی با محوریت معرفی دستاوردهای این دانشگاه برپا برپایی غرفه های دانشگاه سوره در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن پرشور دانشجویان ، اساتید وپرسنل خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن این جشن را گرامی می دارد. امسال نیز همانند سال
  • تعداد رکوردها : 2