49رکورد در مدت زمان 0.358ثانیه
جستجو برای :
تدوین شده است. درسی برای دانشجویان حوزة هنرهای تجسّمی و کاربردی تدوین شده است. این کتاب دربردارندة مثال ها و نمونه
می توانند برای دروس کارگردانی و تدوین  از  این  فیلم برای تدریس استفاده نمایند.در ادامه آقای شهبازی
تدوین و روایت 1 آذر 1396 15:1
خود را با عنوان [تدوین و روایت] برگزار می کند. تدوین و روایت
سوره شنبه 22 مهرماه ساعت 10:30 در سالن سینمای شهید حسین فهیمی واقع در دانشکده هنر برگزار می شود. سوره شنبه 22 مهرماه ساعت 10:30 در سالن سینمای شهید حسین فهیمی واقع در دانشکده هنر برگزار
، رکورددار نامزدی «جشنواره فجر» شد و در نهایت دو سیمرغ در رشته های فیلمبرداری و تدوین
او با عنوان «کالر بار» در مرحله تدوین قرار دارد.
و ... از دیگر بازیگران «#ساعت-چهار» هستند.تدوین این فیلم کوتاه را سروش محمدزاده (کارگردان فیلم سینمایی «چهارشنبه») برعهده
مستندسازان سینمای ایران» و «انجمن فیلم کوتاه ایران» است او فیلم سازی را از سال 1376 با ساخت چند فیلم کوتاه
در تاریخ 1388/11/28، می شود و اجرای آن از تاریخ 1393/7/1 لازم است.
شهبازی و وحید اله موسوی در جشنواره پذیرفته شد. 33 فیلم در بخش مسابقه و 11 فیلم در بخش جنبی.اعضای هیئت
  • تعداد رکوردها : 49